Yangın Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?

Çağdaş Akagündüz

Çağdaş Akagündüz

4 Nisan 2022 13:29, Pazartesi
Yangın Sigortası Nedir? Neleri Kapsar?

Doğal afetler kadar yıkıcı olabilen yangınlarda ciddi oranda mal kaybı meydana gelebilir. Bu riskler göz önünde bulundurulmalı ve bazı bölgelerde tedbirler artırılmalıdır. Yangın felaketlerinde mali kaybı en aza indirmenin yolu, önceden yaptırılmış olan yangın sigortasıdır. Yangın sigortasının ne anlama geldiğini merak eden ve neleri kapsadığını öğrenmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Yangın sigortasını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacak ve bu konuda rehberlik edeceğiz.

Yangın Sigortası Nedir?

Ev, işyerleri veya depolarda meydana gelebilecek her yangın, yangın sigortası kapsamında değerlendirilebilir. Bu yangının sebebi yıldırım, patlama veya ateş kaynaklı olsun, yangın sigortası devreye girmektedir. Yangın sigortasına sahip olan ev ve işyerlerinde mal kaybı meydana gelse de kayıplarınızın telafisi gerçekleşir. Yangın sigortası özellikle işyerleri, fabrikalar ve depolarda mutlaka olmalıdır. Buralardaki yangına bağlı kayıplar çok daha yüksek olacağı için yangın sigortasına daha fazla ihtiyaç duyurulur.

Yangın Sigortası Neleri Kapsar?

Yangın sigortası, herhangi bir sebepten dolayı meydana gelen yangınlardaki büyük kayıpları kapsayabilir. Yangının verdiği ısı, buhar veya dumandan dolayı etkilenen tüm eşyalar bunu kapsar. Fakat unutulmamalıdır ki, sadece ısıdan dolayı meydana gelen hasarları kapsamayacaktır. Bölgede yangın (ateş) görülmesi şartlar arasındadır. Yangının yıldırım vb. doğal afetlerle ortaya çıkması bir şey değiştirmez. Yangın sigortası bu sebeple doğacak zararları da karşılayabilir.

Yangın Sigortası Nerelerde Gereklidir?

Yangın sigortası zorunlu değildir fakat bazı yerlerde gerekli olduğunu söyleyebiliriz. Büyük kayıpları önlemek için yangın sigortası yaptırmak önemli bir yere sahiptir. Konut ve işyerleri yangın sigortasının yaptırılması gereken birincil yerler arasında yer alıyor. Aşağıdakilerde yangın sigortasının yapılması gereken yerlerden bazılarıdır;

  • Konut
  • İşyeri
  • Bina
  • Okul
  • İşletmeler
  • Fabrika
  • Kömürlük
  • Depolar
  • Müştemilat
  • Garaj

Yangın sigortasının uygulanmayacağı hiçbir yer yoktur. Poliçede yer alması durumunda yangın bölgesindeki bazı alanlarda sigorta kapsamında değerlendirilebilir. Yangın sigortasının birçok avantajı vardır ve mali kayıplarınızı olabilecek en az seviyeye indirir. Yangın sigortası sayesinde taşınabilir veya taşınamaz tüm eşyalarınız koruma altında olacaktır.

Yangın Sigorta Kapsamı Nasıl Belirlenir?

Yangın sigortası alırken sigortalanacak mali değer binanın değerine göre belirlenir. Sigortalı binanın tüm yeniden inşasının karşılanmasının maliyeti gayrimenkule geri ödemedir. Bina değerleri için binanın bulunduğu alan ve arsa değeri hesaplanmaz. Bu kriterlerin tamamı göz önüne alınarak yaklaşık bir maliyet belirlenir. Sigorta ödemeleri yapılırken mevcut büyüklük kullanılır. Bir sigorta şirketi ile anlaşmaya varılırsa, poliçede açıkça belirtilmesi koşuluyla, yeni değer üzerinden tazminat ödenebilir.

Yangın Sigortası Hangi Durumları Kapsamaz?

İsyan, savaş, çatışma gibi durumlarda meydana gelebilecek askeri müdahaleden kaynaklanabilecek zararlar sigorta kapsamında değildir. Kamu yararına yapılan mülkiyet işlemlerinde yangın çıkmadan önce nükleer enerjinin neden olduğu zararlar sigorta kapsamında değildir. Yangınsız bir ortamda eşyaların ısınmasından kaynaklanan hasarlar karşılanmaz. Bu hususa mutlaka dikkat edilmeli ve yangın sigortasının neleri kapsadığı detaylıca öğrenilmelidir. Ateş olmayan ve sadece ısıdan kaynaklı zarar gören eşyaların kapsanmayacağını bilmeniz gerekiyor.

Yangın Sigortası Zorunlu Mu?

Yangın sigortası yaptırıp yaptırmamak tamamen sizin kararınızdır ve bu konuda zorunluluk yoktur. Ancak bilmelisiniz ki, yangın sigortası sizi büyük maliyetlerden kurtarabilir. Özellikle işyerinde doğabilecek risklere karşı sigorta yaptırmak, olası mali yükümlülükler karşısında işletme sahiplerinin üzerindeki yükü azaltabilir. Bireysel olarak konutlarınız için yangın sigortası yaptırabilir ve malınızı koruma altına alabilirsiniz. Günümüzde birçok konut, işyeri veya resmî kurumlarda yangın sigortası bulunmaktadır. Herkesin başına gelebilecek olan bu felaketten en az şekilde mali kayıp yaşamak için yangın sigortası yaptırmak önemlidir.


Yorumlar

Yangın Sigortası Nedir? Neleri Kapsar? hakkındaki düşüncelerini bize bildir ve ilk değerlendirmeyi yapan sen ol!