Kobi Kredileri

Şubeye gitmeden kobi kredisine başvurun.

Ay

50.000 TL tutarlı 24 ay vadeli kobi kredisi veren bankaların faiz oranları sonuçlarını görüyorsunuz. Kredi hesaplama esnasında, bankaların komisyon ve ek masrafları da dikkate alınmış ve ödeyeceğiniz net rakamlar ortaya çıkmıştır.

Kobi Kredisi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Kobiler, ülke ekonomisinin ayakta durmasını sağlayan kuruluşlardır. Kobi denildiğinde, çalışan sayısı 250’den az olan, yıllık bilançoları 40 milyon TL’yi aşmayan işletmeler akla gelmektedir. Kobiler, küçük ölçekli ve orta ölçekli işletmeler olarak gruplandırılmaktadır. Tüm sektörlerde hizmet veren çok sayıda kobi işletmesi bulunmaktadır. Ülke ekonomisini elinde bulunduran kobi işletmelerine destekleme amaçlı krediler verilmektedir.

Devlet destekli olarak verilen kobi kredileri, işletmelerin kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Kobi kredileri, farklı isimler altında, farklı limitlerle işletmelere sunulmaktadır. Kobi kredileri, Kosgeb anlaşmalı bankalar aracılığı ile faizsiz kredi olarak kullanılabilmektedir. Devlet destekli krediler, belirli limit üzeri kredilerde, düşük faiz oranları belirlemekte ve işletmelerin bu kredilerden faydalanmalarını sağlamaktadır. Kobiler genellikle 100.000TL tutarlı 36 Ay vadeli kobi kredilerine yönelmekte ve bankalar da kobilere en çok bu aralıkta krediler kullandırtmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler, kobi olarak isimlendirilmekte ve sektörlerinde gelişmelerini, iş kalitelerini artırmalarını sağlayabilmek için maddi olarak desteklere ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de kosgeb destek paketleri ile farklı programlarda kredi seçenekleri sunulmaktadır. Geri ödemeli olarak verilen destek kredileri, sektörlerin özelliklerine ve belirli alanlardaki programlara göre farklı limitlerde belirlenmektedir.

Birçok konuda desteğin sağlanabilmesi için genel destek programları oluşturulmakta ve işletmelere, yurtiçi tanıtım, istihdam, eğitim, danışmanlık ve lojistik gibi işletmeler için önemli olan bölümler için destek verilmektedir. Kobilerin geliştirilmesi, belirli iş alanlarında rekabetin oluşturulabilmesi için verilen kredi destekleri sayesinde, yeni işletmeler kurulabilirken, mevcut işletmelerin büyümeleri, yeni ürün geliştirmeleri sağlanmaktadır. Kobilere verilen destek kredileri ile asıl hedeflenen konu, işletmelerin, uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırabilmektir. Kobi kredileri ile daha çok tanıtım ve pazarlama konuları desteklenmeye çalışılmaktadır.

Kobi kredisi, işletme sermayesini desteklemek için verilen bir kredi türüdür. Kobi kredisinin tamamı, işletmelerin finansal açıdan desteklenmesini sağlamaya çalışmaktadır. İşletmeler, kobi kredilerini, kişisel harcamalar için kullanamaz ve sadece ticari faaliyetleri için kullanmalıdır.

Kobi kredisi, işletme vasfına sahip ve kobi statüsünde bulunan işletmelere finansal destek için verilen kredi paketi olarak, farklı faiz oranı ile sunulmaktadır

Kobi kredisi alabilmek için başvuruda bulunan işletmenin Kobi statüsünde yer alması ve bunu belgelerle gösterebilmesi gerekiyor. Bunun için işletmelerin çalışan sayısının 250 kişiden az olması istenmektedir. Ayrıca yıllık açıklanan mali bilanço, kobi kredilerinde önemli bir unsur olarak kullanılmaktadır. Yıllık mali bilançoya göre küçük işletme sınıfında yer alan işletmeler, kobi kredilerinden faydalanabilecektir.

Kobi kredisi başvuru şartları, kredinin verildiği sektöre göre değişebilmektedir. Küçük ve orta ölçekli işyeri sınıfında yer alan işletmeler, kobi kredisine başvuru yapabilir. Kredi için başvuru yapılacak olan bankaya göre başvuru şartları değişebilir. Kobi kredileri ile yeni iş yeri açma işlemleri yapılamamaktadır. İşletmeler, sadece işlerini geliştirmek için bu krediyi kullanabilmektedir. Kredi şartlarını yerine getireceklerini belgelendirenler, başvurularını yapabilecektir.

Bankaların, kobi işletmelerine sunduğu kredi paketleri farklı içeriklerden oluşmaktadır. Bankaların, kobi kredi kampanyaları, 60 ay vadeli ve özel belirlenmiş faiz oranlarına sahiptir. Bankaların büyük bir bölümü, hazırlamış oldukları kobi kredi kampanyalarını 36 ay vade ile sınırlı tutuyor. Kampanya içeriklerine göre geri ödemeler, 3 ayda ya da 6 ayda bir yapılabilmektedir.

Kobi kredisi, kobi statüsünde yer alan işletmelere verilmektedir. İşletmeler, mikro işletme, küçük işletme, orta büyüklükteki işletme olarak üç grupta ele alınmakta ve bu işletmelere kredi verilmektedir. Mikro işletmelerde çalışan sayısı 10 kişiden az, küçük işletmelerde, 50 kişiden az, orta büyüklükteki işletmelerde ise 250 kişiden az çalışan bulunmaktadır.

Kobi destek veren bankaların sayısı, düzenlenen kredi kampanyalarına göre değişebiliyor. Türkiye’de hizmet veren kamu ve özel bankalar, kobi destek kredileri kampanyaları düzenliyorlar. Bankalar incelendiğinde, yaklaşık 18 farklı bankanın kobi destek kredi seçenekleri sunduğu görülmektedir.

Kobi kredisi alabilecek işletmeler, kredi şartlarında belirtilen özelliklere sahip işletmelerdir. Bu işletmeler, çalışan sayılarına göre belirlenmekte ve çalışan sayısının en fazla 250 olması gerekiyor. Çalışan sayısına göre işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli olarak sınıflandırılmaktadır. Kredi başvurusunda bulunabilecek işletmeler, çalışan sayılarına ve yıllık mali bilançolarına göre belirlenmektedir.

Kobi destek kredilerine başvuru şartları belirlendikten sonra işletmelerden istenilen belgeler, işletmelerin konumlarına göre değişebilmektedir. Şahıs şirketleri ve tüzel kişilerden istenilen belgeler farklı olabilecektir. İşletmeler, kefil göstererek, kredi başvurusunda bulunuyorsa, kefillerden de aynı belgeler istenmektedir. Belgeler arasında, imza sirküsü, kimlik fotokopisi, ticaret odası kayıt belgesi, vergi levhası, işletme malvarlığı dökümü ve son iki yıla ait mali bilanço tablosu yer alıyor.

İşletmeler, kobi kredisi başvurusunda bulunmadan önce, kredi veren bankaların, kredi şartlarını ve seçeneklerini karşılaştırma yaparak incelemelidir. Kobi kredisi hesaplaması yapılırken, işletmenin ne kadar nakit ihtiyacı var, alınacak kredi için geri ödeme süresi ve taksit miktarı nedir gibi veriler göz önünde bulundurulmaktadır. Hesaplama yaparken, geri ödeme süresinin, kredinin kendisini amorti edeceği süreden uzun olması planlanmalıdır.

Kobi kredileri veren bankalar, diğer kredi türlerinde olduğu gibi işletmelere kredi borcu yapılandırma seçenekleri sunmaktadır. Kobi kredisi aldıktan sonra ödemekte zorlananlar, yapılandırma yaparak, vade süresini uzatabilirler. Bu tamamen, kredi kullanan işletme ile banka arasında yapılacak olan sözleşmeye göre belirlenebilmektedir.

Kobi destek kredileri, kobi statüsündeki tüm işletmeler için sunulmakta ve nakit ihtiyacının karşılanması için çeşitli avantajlar sunmaktadır. İşletmeler, işlerini geliştirebilmek için kobi destek kredileri avantajlarından faydalanarak, sektörlerinde büyümeye ve rekabet güçlerini artırmaya başlayabileceklerdir.

Kobi kredisi başvurusunda bulunan işletmeler, başvuru evraklarını eksiksiz olarak teslim ettiklerinde, başvurularının kısa sürede değerlendirilmesini ve sonuçlanmasını sağlayabilecektir. Bankalardan talep edilen kredilerde, değerlendirme süreleri, eski müşteriler için daha hızlı olmaktadır. Bankada, işletmeye ait tüm bilgiler bulunduğu için 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde, kredi değerlendirmesi, olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanabilecektir.

Kobi kredileri, nakit para ya da teminat mektubu türünde verilen bir kredi türüdür. Kobi kredi çeşitleri, işletmelere nakdi krediler ve gayri nakdi krediler olarak iki türde sunulmaktadır. Nakti krediler, nakit olarak verilen kredidir. Geri ödeme planı eşit taksitler şeklinde belirlenmektedir. Gayri nakdi krediler ise kobilere, teminat mektubu şeklinde sunulabilmekte ve işletmelerin ihalelere katılma, yüklü mal alımı yapılmasını sağlayan kredi türüdür.

Kobi kredileri için başvuru evrakları belirlenirken, tüzel kişilikler ve şahıs şirketleri olarak ayrı ayrı belirlenmektedir. Şahıs şirketleri, başvuru yapacakları zaman, kimlik fotokopisi, ticaret odası kayıt belgesi, imza sirküsü, önceki iki yılın gelir tablosu ve vergi levhası, kişi malvarlığı dökümü belgelerini sunmak zorundadır.

Kobi statüsündeki işletmeler, kobi kredi taleplerinde bulunurken, çeşitli teminatlar göstermektedir. Kredinin türüne ve amacına göre gösterilecek teminat türleri değişmektedir. Kobi kredilerinin geri ödenememesi durumunda, bankalar, gösterilen teminatlar üzerinden tahsilatlar yapabilir.