Doğum ve Askerlik Borçlanması Hesaplama

Aracımızdan doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hesapla. Günlük borçlanma ücretlerini öğren.

Gün
Doğum borçlanmasında en fazla 1 çocuk için 720 gün, 2 çocuk için 1440 gün, 3 çocuk 2160 gün girilebilir. Askerlik ve diğer borçlanma türlerinde ise en fazla "geçirilen süre" girilebilir.
Mukayese ile

Doğum ve Askerlik Borçlanması Hesaplama

Sosyal güvenlik sistemleri, bireylerin yaşam süreçlerini ve emeklilik dönemlerini güvence altına almak amacıyla hayati bir öneme sahiptir. Bu sistemler, farklı koşullarda çalışan ve hizmet eden herkesin emeklilik haklarından yararlanabilmesini sağlayarak toplumsal refahın korunmasına ve güçlendirilmesine katkıda bulunur. Doğum ve askerlik borçlanması da, sosyal güvenlik kapsamında sunulan önemli avantajlardan biridir. Doğum ve askerlik borçlanması, kişilerin emeklilik süreçlerinde sahip oldukları hizmet sürelerini artırmak ve daha yüksek emekli maaşı elde etmek amacıyla tercih ettikleri bir yöntemdir. Bu borçlanma imkanları, bireylerin çocuk sahibi olma süreci veya askerlik hizmeti gibi özel durumları dikkate alarak emeklilik yaşını düşürmek için fırsatlar sunar.

Doğum Borçlanması Nedir?

Türkiye'de çalışan kadınlar için sunulan doğum borçlanması, emeklilik sürecinde annelere önemli bir avantaj sağlayan bir haktır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan bu sistem, anne olan kadın çalışanların, doğum yaptıkları dönemlerdeki çalışma hayatından geçici olarak ayrıldıkları süreleri emekliliklerine yansıtmalarına olanak tanır. Peki, doğum borçlanması nasıl çalışır? Bir anne, çocuk sahibi olduğu her doğum için belirli bir süreyi emeklilik primine ekleyebilir. Bu eklenen süreler, emeklilik yaşını öne çekmek veya emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamak adına büyük bir fırsat sunar. Böylece anneler, emeklilik dönemlerinde daha fazla sosyal güvenceye sahip olabilirler.

Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?

Doğum borçlanması, annelere emeklilikte ek avantaj sağlayan önemli bir fırsat olsa da, her adımın doğru bir şekilde atılması ve kişisel durumun göz önünde bulundurulması gerekir. Bşvurunun şartları şu şekildedir:

  • Başvuruda bulunacak kadın çalışanın, sigortalılık şartını yerine getirmiş olması gerekir.
  • Doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalı olmaları ve borçlanılacak süre içinde adlarına prim ödenmemiş olması gerekir.
  • Doğum tarihinden itibaren, sigortasız olarak geçen en az 2 yıllık süre bulunmalıdır. Eğer kadın sigortalı bu süre içinde aralıklı olarak çalışmışsa, eksik olan günler doğum borçlanması ile tamamlanabilir.
  • En fazla 3 çocuk için borçlanma yapılabilir ve her çocuk için maksimum 2 sene borçlanılır.
  • Doğum borçlanmasından yararlanabilmek için, çocuğun sağ olarak dünyaya gelmiş olması gerekir. Eğer çocuk doğumdan sonra vefat etmişse, vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
Ayrıca, Evlatlık veren bir anne, çocuğunu evlatlık verdiği tarih ile doğum yaptığı tarih arasındaki süreyi de borçlandırabilir. Ancak bu borçlandırma süresi de evlat edinilen çocuğun doğum tarihine göre belirlenen 2 yılı aşmamak koşuluyla geçerlidir. Yani, evlatlık veren anne, çocuğunu evlatlık verdiği tarih ile doğum yaptığı tarih arasındaki süreyi, en fazla 2 yıl olarak borçlandırabilir. Aynı şekilde evlat edinen anne de bu haklardan faydalanır.

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Doğum borçlanması, annelerin çocuklarını dünyaya getirdikleri sürelerde, çalışma hayatından ayrı kaldıkları dönemleri düşünülerek hesaplanır. Doğum borçlanması, Türkiye'de 2023 yılı itibarıyla geçerli olan günlük brüt asgari ücretin %32'sinden az ve 7,5 katından fazla olmamak kaydıyla belirlenir. Günlük brüt kazanç, o yılın asgari ücretine göre hesaplanır ve bu orandan elde edilen tutar kullanılarak doğum borçlanması bedeli hesaplanır. 2023 yılı Temmuz sonrası brüt asgari ücretin 13.414,50 TL olduğu düşünüldüğünde, günlük brüt kazanç 447,15 TL ve doğum borçlanması bedeli en az 143,08 TL olacaktır.

Doğum Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum borçlanması yapmak isteyen çalışanlar, en son çalışma/hizmet geçmişinin bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bizzat başvuruda bulunmalıdır. Kamu görevlileri ise doğum borçlanması başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilirler. Başvuru sürecinde gerekli bilgiler ve adımlar, e-Devlet platformunda açıkça belirtilir.

Askerlik Borçlanması Nedir?

Askerlik borçlanması, Türkiye'de askerlik görevini yapmamış olan erkeklerin, askerlik hizmeti süresini emeklilik prim gün sayılarına eklemek için ödeme yapmasına olanak tanıyan bir uygulamadır. Bu şekilde, askerlik görevi süresince prim ödeyememiş olan erkekler, emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayarak emeklilik şartlarını daha erken ve daha avantajlı bir şekilde yerine getirebilirler. Askerlik borçlanması ile ödenebilecek süre, kişinin askerlik hizmeti süresidir. Bu süre, askerlik yapmadığı dönemlerde çalışma hayatında geçen süreyi kapsar. Askerlik borçlanması için ödenecek bedel, borçlanılacak gün sayısına ve o dönemdeki prime esas kazanca göre belirlenir. Borçlanma bedeli, her yıl için güncellenir. Askerlik borçlanması yapıldığında, borçlanılan süre emeklilik prim gün sayısına eklenir. Böylece erkek çalışan, emeklilik için gereken prim gün sayısını daha hızlı tamamlayarak emeklilik maaşı almaya hak kazanır.

Askerlik Borçlanması Şartları Neler?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için belirli şartlar bulunur. Askerlik görevini tamamlamamış ya da muaf durumunda olan erkekler bu haktan yararlanamazlar. Askerlik süresince, Sosyal Güvenlik Kurumu`na kişinin adına prim ödemesi olmaması temel şartlardan biridir. Askerlik süresini er veya erbaş olarak tamamlanmış olması gerekir. Ayrıca, yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilebilir. Zorunlu göçe tabi tutulan 22 yaş üzeri kişilerin doğup büyüdükleri ülkede askerlik yapmış olmaları muhtemeldir. Türkiye'ye geldiklerinde, askerlik süresini belgeleyerek Türkiye'deki emsalleri kadar (aynı yaş grubunda olan diğer Türk vatandaşlarının) askerlik borçlanması yapabilirler. Örneğin, Türk vatandaşlığına alındığı tarihte 22 yaşını doldurmuş olan bir kişi, geldiği ülkede askerlik süresini belgeleyerek Türkiye'deki emsalleri kadar borçlanabilir. Eğer Türkiye'deki emsallerinin askerlik süreleri 9 ay ise, bu kişi de 9 ay askerlik borçlanması yapabilir. Askerden önce SGK kaydı olmayan kişiler, askerlik borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırmalarının yanı sıra, sigorta giriş tarihleri de borçlandıkları süre kadar geriye çekilir. Yani, askerlik borçlanması yapılan gün sayısı, kişilerin SGK'ye olan ilk giriş tarihini de etkileyerek sigorta sürelerini geriye doğru uzatır.

Askerlik Borçlanmasına Hangi Süreler Dahil?

Borçlanma işlemi öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevcut düzenlemelerini ve şartları dikkatlice incelemek önemlidir. Bu sayede doğru bilgilerle borçlanma işlemini gerçekleştirebilir ve emeklilik şartlarınızı daha iyi planlayabilirsiniz. Yedek subay okulunda geçirilen süre askerlik borçlanması için değerlendirilebilir. Disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılmış olanların, harp okulu veya yüksek okulda geçirdikleri süre, askerlik borçlanması için uygun kabul edilir. Er veya erbaş olarak silah altında geçen süre, askerlik borçlanmasına dahil edilebilir. Kendi hesabına okuduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri veya emniyet mensubu olanların normal öğrenim süreleri, askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilebilir.

Askerlik Borçlanması Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanması için, günlük brüt asgari ücretin %32'sinden daha az olmayan ve bu tutarın 7,5 katından fazla olmayan bir tutar gereklidir. Örneğin, 2023 yılı için günlük brüt asgari ücret 13.414 TL olarak belirlendiğinden, askerlik borçlanması için ödenecek en düşük günlük tutar 143,08 TL olarak hesaplanır. Doğum ve askerlik borçlanması, emeklilik süreçlerini iyileştiren önemli yöntemlerdir. Doğum borçlanması sayesinde anneler, çocuk sahibi oldukları dönemlerdeki çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreleri emekliliklerine ekleyerek daha fazla sosyal güvence elde edebilirler. Askerlik borçlanması ise erkek çalışanlara askerlik sürelerini emeklilik prim gün sayılarına ekleyerek emeklilik şartlarını daha avantajlı hale getirme imkanı sunar. Emeklilik planlaması yaparken doğum ve askerlik borçlanması seçeneklerini değerlendirmek, mali açıdan önemli avantajlar sağlayabilir. Bu borçlanma işlemlerinin hesaplanması için karmaşık hesaplarla uğraşmak yerine Mukayese’nin web sitesi üzerinden otomatik hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Hesaplama aracına borçlanmak istediğiniz gün sayısını yazarak hem alt limitte hem de üst limitte ödeme miktarlarını öğrenebilirsiniz.