Politika Faizi İle Mevduat Faizi Arasındaki Fark Nedir?

Çağdaş Akagündüz

Çağdaş Akagündüz

11 Nisan 2022 07:22, Pazartesi
Politika Faizi İle Mevduat Faizi Arasındaki Fark Nedir?

Politika faizi ve mevduat faizi arasındaki temel fark, faizlerin oranlarına ilişkin olan bilgilerin ayrı kurumlarca açıklanmasıdır. Politika faizi temelde, devlete bağlı şekilde Para Politikaları Kurulu tarafından açıklanan bir faiz türü iken, mevduat faizi ise, bankada açılan bir hesabın içinde muhafaza edilecek şekilde olan paranın, hesapta kalacağı vade zamanına bağlı belirlenen faiz oranıdır.

Politika Faizi İle Mevduat Faizi Arasındaki Fark

Mevduat faizinde açılmakta olan mevduat hesaplarında biriken paranın tutarı ve aynı zamanda bankanın kararları etkili iken benzer etkiler politika faizinde bulunmaz. Politika faiz oranı temelinde, Para Politikaları Kurulu’nun önceden aldığı şekilde kararlara bağlı olarak yapılan toplantı sonunda açıklanıyor. Mevduat faizi oranı temelde bankadan bankaya değişir ve belirli şekilde bir formül üzerinden hesaplanarak açıklanıyor.

Politika Faizi Hangi Kurumca Belirlenir?

Politika faiz oranı temelde, Merkez Bankası bünyesinde olan Para Politikaları Kurulu tarafından belirleniyor. Merkez Bankası ekonomideki likidite kaynağı şekilde piyasa içinde bankalara ödünç olarak da nakit verilebilir. Bu dahilde politika faizini ise piyasaları her daim etkilemek amacı ile belirliyor. Politika faizi kurum tarafından belirlenmiş şekilde açık bir zaman çizelgesinin üzerinden hızlıca duyurulur. Açıklama tarihi kurumca önceden bir tarihte kamuoyuna sunuluyor.

Politika Faizinin Açıklanma Amaçları Neler?

Politika faizinin açıklanma sebepleri ve amaçları vardır. Bu hedefleri;

  • Politika faiz oranı ile ilgili aylık bilgiyi kamuoyuna sunmak,
  • Merkez Bankası resmi olan faiz oranları ile para arzını ve kısa vadeli faiz oranlarını her daim kontrol etme olanağından yararlanmak,
  • Merkez Bankası tarafından ihtiyaç duyduğu likiditenin karşılanabilmesi,
  • Orta vadeli şekilde bir tahmin üzerinden gelecek döneme ilişkin olarak enflasyon oranlarını en doğru tahmin edebilmek,
  • Dış gelişmelerin enflasyonda yarattığı etkileri, anlık tepkiler ile beraber kontrol altına almak,
  • Politika faiz oranını açıklayıp daraltıcı yahut genişletici para politikalarından tercih edileni her daim uygulamak,
  • Genişletici politika ile beraber ekonomide yer almakta olan toplam para arzını arttırmak,
  • Daraltıcı yöntemde enflasyon oranını düşürebilmek,
  • Politika faizi mevduat faizi oranlarını net biçimde kamuoyunda ayırmak şekline sıralamak mümkündür.

Bu amaçlar ile beraber açıklanan ve belirlenmiş olan politika faizi enflasyon ve ekonomi dahilinde oldukça etkili bir faiz oranı çeşidi olarak görülüyor.

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizi hesaplamak adına ‘’ana para faiz oranı’’ X ‘’vade için gün sayısı/36500’’ formülü kullanılıyor. Bu formül ile bir bankada açılan mevduat hesabı nakit tutarı üzerinden elde edilen faiz getirisi hesaplanıyor. Politika faizi ile beraber mevduat faizi arasında en belirgin olan fark mevduat faizinin müşteriler tarafından rahatça hesaplanabilir olmasıdır.

Örneğin bir yıl içerisinde % 15,09 faiz oranı üzerinden otuz gün vadeli mevduat hesabı yaptırılmış ve on bin TL para hesaba yatırılmışsa; 124 TL faiz getirisini temelde 30 günde kazanmak mümkündür. Sonuç ise, ‘’10 bin TL X 15.09X30/36500’’ formülünden hızlıca elde ediliyor.

Politika Faizi İle Mevduat Faizi Arasındaki Fark

Politika faizi ve mevduat faizi, çok farklı iki unsur olmalarına rağmen karıştırılabiliyor. Bankacılık pek çok faiz unsuru rol oynasa da ve mevduat faizleri daha ön plandadır. Mevduat bankalar tarafından belirleniyor ve her bankada ayrı olabilir.

Politika faizi ise tarafından belirlenen bir orana sahiptir. Mevduat faizi yalnızca ilgili hesaptaki etkilerken politika faizinin tahvil ve bonolara etkisi vardır. Faizlerle işlemlerinizin çoğunda karşılaşabilirsiniz. Yegane bir çeşidi olmadığından karşılaştığınız faizlerin ne manasına geldiğini bilmiyor olabilirsiniz.

Yorumlar

Politika Faizi İle Mevduat Faizi Arasındaki Fark Nedir? hakkındaki düşüncelerini bize bildir veya daha önce yapılmış olan 1 değerlendirmeyi görüntüle.

Bir tek türkiyede mi bu iki faiz paralel yürümüyor..?

Misafir Üye·11a