Ortak Tapu Nedir? Nasıl Alınır?

Çağdaş Akagündüz

11 Nisan 2022 07:18, Pazartesi
Ortak Tapu Nedir? Nasıl Alınır?

Gayrimenkul alırken yapılan en mühim işlemlerden biri tapu almak oluyor. Tapu bir bireyin üzerinde alınsa da bazı durumlardan birden çok kişi hak sahibi olabiliyor. Peki, ortak tapu nedir ve nasıl alınır?

Ortak Tapu Nedir?

Gayrimenkul alırken yapılmakta olan en mühim işlemlerden biri tapu almaktır. Tapu bir kişi üzerinde alınsa bile bazı durumlardan birden çok kişi hak sahibi olabiliyor. Birden çok kişinin hak sahibi olabildiği çeşitli durumlarda ortak tapu çıkarma durumu gerekiyor. Ortak tapu, birden çok kişinin gayrimenkulü satın alması yahut da miras yolunda elde etmesi ile beraber oluşan durumdur.

Ortak tapu alan bireylerin akraba, kardeş ya da evli olma şeklinde zorunlulukları yoktur. Ortak tapu alındığı zaman, ortağın anlaşılan şekildeki oranda hissedi bulunuyor. Her ortak kişi; kendi hissesini devretme, renhetme ve akabinde haczettirme gibi haklara sahip olabiliyor. Aynı vakitte her ortak, sahip olunmuş hisse oranında gayrimenkul dahilinde tasarruf yapabiliyor. Bunu yapmak adına diğerinin onay vermesine gerek kalmıyor.

Ortak Tapu Nasıl Alınır?

Ortak tapu alanında, hissedarların ön alım adına hakkı bulunuyor. Bir hissedar payını satmayı dilediğinde diğer ortaklar satın almayı dilerse ön alım hakkı doğuyor. Bunun sonucunda ise var olan ortaklık sona eriyor. Ortak tapuya sahip olan hissedarlar aynı vakitte ortak tapu üzerine kredi de alabiliyorlar. Ortak tapuya kredi alabilmek adına her paydaş kendi hesabını hızlıca açıyor.

Olumsuz bir şekildeki durumda paydaşlar birbirlerinin borçlarından da sorumlu oluyor. Her bir ortak için banka değerlendirme yapıyor. Eğer ikiden çok ortak varsa ve akrabalık yoksa da kredi kolay verilemiyor. Ortak tapuya eşlerden biri kredi kullanmayı dilediği durumlarda ise, ortak tapu olarak gösterebilmek adına tapunun yarısının satış şeklinde gösterilmesi gerekiyor. Başvuru yapılırken bunlara mutlaka dikkat edilmelidir.

Ortak Tapu Özelliği Nedir?

Ortak tapu alabilmek adına, ortak tapu yapacağınız kişinin uygunluk şartı taşıması gerekiyor. Gelir durumuzun yeterli geliyor ve aynı zamanda bankalar ile herhangi bir problem yaşamadıysanız ortak tapu rahatlıkla alabilirsiniz. Akrabalık ilişkisinin aranmadığı şekildeki ortak tapuda akrabanız olmayan bireyler ile de yapabilirsiniz. Ortak tapu işlemlerinin tamamında bankalar hissedarlar için ayrı ayrı kredi açarlar. Bu durumda bireyler birbirlerinin borçlarından da tümüyle sorumludurlar.

Ortak Tapu Yönetimi Nasıl Gerçekleşiyor?

Temel kural paydaşlar aralarında oybirliğiyle yönetime ve kullanmaya ilişkin bir takım kurallar ve bunu tapu siciline şerh ettirebileceklerdir. Fakat bu yönde bir karar alınmadığı zaman çeşitli ihtimaller gündeme gelebiliyor.

Ortak Tapu Olağan Yönetim İşleri

Pay sahipleri onarımlar yapma, emlak vergisi, (tarlalarda) sulama yapma olağan yönetim işlerini tek başına yapabilecek ve bu doğan masrafları diğer pay sahiplerinden isteyebiliyor. Burada neyin olağan iş olup belirlenmesinde hakkaniyet ve yöresel adetler her daim esas alınacaktır.

Tabi paydaşlar yönetim işlerinin farklı bir usulde oy çokluğuyla karar verebileceklerdir. Önemli yönetim; Kiraya verme, ekilen ekini, kira sözleşmesini feshetme, işletme değiştirme gibi önemli yönetim işlerinde pay hem kişi bakımından hem de pay sahibi çoğunluğu gerekecektir.

Ortak Tapu Olağanüstü Yönetim İşleri

Gayrimenkulün özgülendiği tümüyle değiştirilmesine sebep olacak kararlarla yapı / imar işlerine girişilmesi yahut tüm paylar ipotek tesis edilmesi gibi durumlarda bütün maliklerin / sahiplerinin oy birliği gerekecektir. Bunlar dışında hisse sahibi / paydaş ortağı olduğu gayrimenkulü ve ondan faydalanabiliyor.

Paydaşların aldığı kararlar pay sahibi olan kişiler için de bağlayıcı olacaktır. Kullanıma ve yararlanmaya ilişkin çıkacak uyuşmazlıklarda tarafından mahkemeye başvurulabiliyor. Hakim gayrimenkulün kullanımına ilişkin bir düzenleme yapabilecek hangi vakit diliminde gayrimenkulün hangi kimin kullanacağına karar verebiliyor.