SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Nedir?

Çağlar Akagündüz

8 Nisan 2023 23:59, Cumartesi
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Nedir?

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), Türkiye'de sermaye piyasasının denetim ve düzenlemelerini yapan bir kuruldur. SPK'nın görevleri arasında, sermaye piyasası araçlarının ihracı ve işlem görmesi, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin denetlenmesi, yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasasına ilişkin diğer düzenlemelerin yapılması yer alır.

SPK, Türkiye'de kurulmuş olan tüm sermaye piyasası araçlarına (hisse senetleri, tahviller, bonolar vb.) ve sermaye piyasası aracı kurumlarına ilişkin düzenlemeleri yapar. Bu sayede yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde işlemesi amaçlanır.SPK, 1981 yılında kurulmuştur ve Türkiye'deki sermaye piyasası faaliyetlerinin denetiminden sorumludur. Kurumun başkanı ve üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Sermaye Piyasası Kurulu Görevleri Nelerdir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de sermaye piyasasının denetim ve düzenlemelerini yapmakla görevli bir kuruldur.

SPK'nın görevleri şunlardır

  • Sermaye piyasası araçlarının ihracı ve işlem görmesi: SPK, hisse senetleri, tahviller, bonolar gibi sermaye piyasası araçlarının ihracı ve işlem görmesine ilişkin düzenlemeler yapar.
  • Kurumların faaliyetlerinin denetlenmesi: SPK, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini denetler. Bu sayede, piyasa katılımcılarına güvenli bir ortam sağlanır.
  • Yatırımcıların haklarının korunması: SPK, yatırımcıların haklarının korunmasına ilişkin düzenlemeler yapar ve bu konuda gerekli tedbirleri alır.
  • Sermaye piyasası ile ilgili diğer düzenlemelerin yapılması: SPK, sermaye piyasası ile ilgili diğer düzenlemeleri yaparak, piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlar.
  • Yatırımcıların bilgilendirilmesi: SPK, yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve piyasa hakkında doğru bilgiye erişimlerini sağlar.
  • Sermaye piyasası araçlarının kaydı: SPK, sermaye piyasası araçlarının kaydının tutulmasını sağlar.
  • Sermaye piyasası aracı kurumlarının denetlenmesi: SPK, sermaye piyasası aracı kurumlarının faaliyetlerini denetleyerek, kurallara uygunluğunu sağlar.
  • Uluslararası iş birliği: SPK, uluslararası düzenleyici kuruluşlarla iş birliği yaparak, uluslararası standartlara uygunluğu sağlar.