Hedge veya Hedging nedir? Hedging nasıl yapılır?

Çağlar Akagündüz

9 Nisan 2023 23:48, Pazar
Hedge veya Hedging nedir? Hedging nasıl yapılır?
Hedging Nedir?

Hedging, finansal risk yönetimi stratejilerinden biridir. Özellikle finansal piyasalarda, belirli bir riskin oluşmasını önlemek veya bu riskin zarar verici etkilerini azaltmak için yapılan çeşitli finansal işlemler hedging olarak adlandırılır. Hedging, belirli bir riskin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla yapılan işlemlerle ilgilidir. Bu amaçla, risk taşıyan bir pozisyonun tersi yönünde bir pozisyon alınarak risk azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

Örneğin, bir yatırımcı, hisse senetlerinin değer kaybetmesi riskine karşı bir hedging stratejisi olarak, hisse senetlerine karşı tersi yönlü bir pozisyon alarak riskini azaltabilir. Benzer şekilde, bir şirket, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan riskleri azaltmak için bir hedging stratejisi olarak, döviz futures veya opsiyonları kullanarak riskini yönetebilir.

Hedging, belirli bir riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir finansal işlem olduğundan, yatırımcılar tarafından risk yönetimi amacıyla kullanılır ve genellikle riskli bir yatırım stratejisinin bir parçasıdır.

Hangi alanlarda kullanılır?

Hedging, birçok alanda kullanılabilir. En yaygın kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

  • Finansal piyasalar: Finansal piyasalarda, hisse senetleri, tahviller, para birimleri, emtialar ve diğer varlıklara yatırım yapan yatırımcılar, fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmak için hedging stratejilerini kullanırlar.
  • Ticari işlemler: Şirketler, ticari işlemleri sırasında maruz kaldıkları riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için hedging stratejilerini kullanırlar. Örneğin, bir şirket, yurt dışındaki bir müşteriden gelecek ödemenin bir kısmının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan risklerini hedge edebilir.
  • Enerji sektörü: Enerji şirketleri, petrol, doğal gaz ve diğer enerji kaynaklarındaki fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için hedging stratejilerini kullanırlar.
  • Tarım sektörü: Tarım ürünleri üreten şirketler, hasat dönemi sonrasında fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri azaltmak için hedging stratejilerini kullanırlar.
  • Sigortacılık: Sigortacılar, sigorta poliçelerindeki riskleri hedge ederler. Sigortacılar, sigorta poliçelerini satın alanların hasar görme risklerini sigorta primleri ile hesaplarlar ve sigorta şirketi riskleri hedge ederek mali açıdan güvence altına alır.
  • Hedging, finansal risk yönetimi stratejilerinden biri olduğundan, farklı sektörlerde kullanılabilir ve risk yönetimi açısından önemli bir araçtır.