Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır? 

İrem Başak

İrem Başak

3 Şubat 2024 19:41, Cumartesi
Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır? 

Kira artış oranının belirlenmesi, birçok faktörün karmaşık etkileşimine dayanır. Ekonomik büyüme, enflasyon oranları, arz ve talep dengesi gibi faktörler, kira artış oranlarını şekillendiren önemli göstergelerdir. Bu karmaşık etkileşim içinde hem ev sahipleri hem de kiracılar, kira artışlarını belirlemek ve stratejilerini oluşturmak adına bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu yazımızda; TEFE, TÜFE nedir, nasıl hesaplanır, kira artış oranı nedir ve formülleri nelerdir, bunları ele alacağız.

Kira Artış Oranını Ne Belirler?

Ülkenin genel ekonomik durumu, enflasyon oranları kira artış oranını belirlemede önemli bir faktördür. Ekonomik büyüme ve enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarını etkileyerek kira fiyatlarına yansır. Gayrimenkul piyasasındaki arz ve talep durumu kira fiyatlarını belirler. Arz ve talep dengesinde oluşabilecek tutarsızlıklar yüksek fiyatlara sebebiyet verebilir.

Bölgesel özellikler, şehir içi veya kırsal bölgelerdeki kira fiyatlarını etkiler. Şehir merkezlerindeki iş olanakları, ulaşım imkânları gibi faktörler kira artış oranını belirler. Konutun tipi, büyüklüğü ve sunduğu olanaklar kira fiyatlarını etkiler. Daha modern ve lüks konutlar genellikle daha yüksek kira fiyatlarına sahiptir. Yatırımcıların kira artış oranlarını belirleyen stratejileri, pazar koşulları üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar genellikle bölgesel ve ulusal ekonomik göstergelere dayanarak kira artışlarını planlarlar.

Ülkedeki kira kontratlarına dair hukuki düzenlemeler ve kiracı hakları, kira artış oranlarını belirlemede önemli bir rol oynar. Bazı ülkelerde kira artışlarına sınırlamalar getirilmiş olabilir.

Kiraya verilen mülkiyetin durumu, bakımı ve genel kalitesi de kira fiyatlarını etkiler. Yatırımcılar, mülklerini iyi durumda tutarak ve geliştirerek kira artışlarına sebep olabilir. Bu faktörlerin kombinasyonu, kira artış oranını belirlerken karmaşık bir etkileşim yaratır. Kira artış oranlarını değerlendirirken yatırımcılar ve kiracılar genellikle bu faktörleri dikkate alarak stratejilerini oluştururlar.

TEFE ve TÜFE Nedir, Nasıl Hesaplanır?

TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) iki farklı ekonomik gösterge olup fiyat düzeyindeki değişimleri ölçmek için kullanılırlar.

TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi)

TEFE, üretici seviyesindeki fiyat değişikliklerini ölçen bir endekstir. Bu endeks, üreticilerin mal ve hizmetlerinin toptan satış fiyatlarındaki değişimleri gösterir. TEFE, genellikle üretici sektörünün maliyet ve fiyat yapısındaki değişimleri inceleyerek ekonomik dalgalanmaları anlamak için kullanılır.

TEFE'nin hesaplanması için belirli bir referans dönemine göre belirli bir ürün sepeti alınır. Daha sonra, bu sepetteki ürünlerin toplam değeri, referans dönemindeki değeriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma, fiyat değişimini gösteren bir endeks numarasını üretir. Matematiksel olarak, TEFE şu formülle hesaplanır:

TEFE= Referans Dönem Değ​eri / Güncel Dönem Değ​eri​ × 100

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)

TÜFE, tüketicilerin satın alma gücündeki değişimleri ölçen bir endekstir. Bu endeks, genellikle belirli bir ülke veya bölgedeki genel tüketici fiyatlarını temsil eder. TÜFE, tüketici seviyesindeki mal ve hizmet fiyatlarındaki değişiklikleri gösterir ve enflasyon oranlarını belirlemekte yaygın olarak kullanılır.

TÜFE'nin hesaplanması için belirli bir referans dönemine göre belirli bir tüketici sepeti alınır. Bu sepetteki ürünlerin maliyeti, referans dönemindeki değeriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma, tüketicilerin yaşam maliyetlerindeki değişimi gösteren bir endeks numarasını üretir.

Matematiksel olarak, TÜFE şu formülle hesaplanır:

TÜFE= Referans Dönem Değeri/ Güncel Dönem Değeri​ × 100

Her iki endeks de ekonomistler, hükümetler tarafından enflasyon ve ekonomik istikrarı izlemek için kullanılır. Bu endeksler, ekonomik politikaların etkilerini değerlendirmek, maaşları düzenlemek ve diğer ekonomik kararları almak için önemli birer araçtır.

Tüfe Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) kira artış oranı, kira bedelinin belirli bir dönemdeki tüketici enflasyonu oranına bağlı olarak nasıl değişeceğini tahmin etmek için kullanılır. 

Başlangıç Dönemi Belirleme

İlk olarak, kira artış oranını hesaplamak istediğiniz dönemi belirleyin. Genellikle kira sözleşmeleri bir yıl için yapılır, bu nedenle bir yıllık dönem üzerinden hesaplama yapmayı düşünebilirsiniz.

Başlangıç ve Bitiş Dönemi TÜFE Değerleri

Belirlediğiniz dönemin başlangıç ve bitiş tarihlerine ait TÜFE değerlerini bulun. Bu değerler ülkenin istatistik kurumları tarafından yayınlanır. Başlangıç TÜFE değeri ve bitiş TÜFE değeri olarak iki ayrı değer elde etmelisiniz.

TÜFE Artış Oranını Hesaplama

TÜFE Kira Artış Oranı'nı hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

TÜFE Artış Oranı= (Bitiş​ Dönemi TÜFE Değeri − Baş​langıç​ Dönemi TÜFE Değeri​ / Başlangıç Dönemi TÜFE Değ​eri) × 100

Bu formül, başlangıç dönemine göre TÜFE'deki değişimi yüzde olarak gösterir. Elde edilen oran, kira artış oranını temsil eder.

Kira Artış Oranını Hesaplama

TÜFE artış oranını kullanarak kira artış oranını hesaplamak için mevcut kira bedelini başlangıç dönemi TÜFE değeri ile çarpan bir formül kullanabilirsiniz:

Yeni Kira Bedeli = Mevcut Kira Bedeli + (Mevcut Kira Bedeli × TÜFE Artış Oranı/ 100)

Bu formül sayesinde mevcut kira bedeline TÜFE artış oranını ekleyerek yeni kira bedelini hesaplayabilirsiniz. Ancak sözleşmeler ve yerel yasal düzenlemeler de dikkate alınmalıdır. Zira bazı bölgelerde kira artışlarına sınırlamalar getirilmiş olabilir.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır 2024

Öncelikle evin bulunduğu ilçenin 2024 yılı için belirlenen kira artış oranını öğrenmeniz gerekir. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre belirlenir. TÜFE verileri, her ayın 3. iş günü saat 10:00'da TÜİK'in internet sitesinde yayımlanır.

Kira Artış Oranı 2024’te Kaçtır?

Kira artış oranı, kiralanan taşınmazın konut mu yoksa iş yeri mi olduğuna göre değişir. Konutlar için kira artış oranı, 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Bu oran, konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranıdır. Kiracı ve ev sahibi, daha düşük bir oranda anlaşabilirler. 

Örnek olarak; mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir konutun Ocak 2024'te yapılacak kira artışı şöyle hesaplanabilir:

Kira Artış Tutarı = 10.000 x 25 / 100 = 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı = 10.000 + 2500 = 12.500 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı = 12.500 x 12 = 150.000 TL

İş yerleri için ise kira artış oranı, TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenir. Ocak 2024 itibariyle TÜFE 12 aylık ortalaması yüzde 53,86 olarak açıklanmıştır. Bu oran da iş yeri kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranıdır. Mevcut kira bedeli 30.000 TL olan bir iş yerinin Ocak 2024'te yapılacak kira artışı ise şöyle hesaplanabilir:

Kira Artış Tutarı = 30.000 x 53,86 / 100 = 17.658 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı = 30.000 + 17.658 = 47.658 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı = 47.658 x 12 = 571.896 TL

Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı hakları, sözleşmenin taraflarından olan kiracının sahip olduğu haklardır. Kira sözleşmesine konu malın cinsine göre kiracı hakları da değişiklik gösterir. Kiracı hakları kısaca şunlardır:

  • Evden Çıkarma Yetkisi: Ev sahibi, haklı bir gerekçesi olmadan kiracıyı kontrat süresi dolmadan evden çıkaramaz. Haklı gerekçeler, yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Kiracı, hukuki süreç içinde haklarını savunma şansına sahiptir.
  • Alt Kiraya Verme Hakkı: Kiracı, kiraladığı mülkü başka birisine kiralık olarak devredebilir. Ancak mülke zarar vermemek şartı vardır. Bu işlem için mülk sahibinden yazılı izin alınması gerekir.
  • Kusurların Giderilmesi Hakkı: Kiracı, kiraladığı mülkte sonradan oluşan kusurlar nedeniyle evden yeterince faydalanamıyorsa mülk sahibinden bu kusurları gidermesini talep edebilir. Tadilat ve yapı kusurları durumunda kiracı kira bedelinde indirim talep edebilir.
  • Kira Sözleşmesinin Yenilenmesi: Kira kontratları, aksi belirtilmedikçe ve sona erecekleri tarihten 15 gün öncesine kadar yeni bir sözleşme hazırlanmamışsa otomatik olarak bir yıl yenilenir.
  • Sigorta ve Vergi Ödemeleri: Sigorta ve vergi gibi ödemeler, sözleşmede aksi belirtilmedikçe mülk sahibine aittir.
  • Depozito İadesi: Mülk sahibi, kiracıyı evden çıkarırken evi verdiği gibi teslim aldıysa depozitoyu geri vermekle yükümlüdür.
  • Kira Bedeli Gecikmeleri: Kiracı, zamanında ödenmeyen kiraları ödemekle yükümlüdür. Ancak kiranın geç ödenmesinden dolayı ev sahibi, kiracıdan cezalı kira benzeri ekstra ödemeler talep edemez.
  • Demirbaşlar ve Bakım Sorumluluğu: Kiracı, zamanın yıpratıcılığından dolayı eskiyen demirbaştan sorumlu değildir. Örneğin; zamanla eskiyen mobilyalar ya da solan duvarların bedeli kiracıdan talep edilemez.

Kiracı hakları genel itibariyle kiraya verenin yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkar. Kiracı, sahip olduğu haklarını korumak adına yasal yollara başvurabilir.


Yorumlar

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?  hakkındaki düşüncelerini bize bildir ve ilk değerlendirmeyi yapan sen ol!