İşsizlik Sigortası Nedir?

Çağdaş Akagündüz

Çağdaş Akagündüz

28 Mart 2022 11:55, Pazartesi
İşsizlik Sigortası Nedir?

İnsanlar, çalıştıkları işlerini herhangi bir kusur ve kasıt olmaksızın kaybedebiliyor. Bu durumlarda sigortalıların işsiz kaldıkları dönemlerde uğradıkları gelir kaybının belirli süre karşılanmasını sağlayan sigorta sistemine işsizlik sigortası deniliyor. Kişinin bir iş yerinde çalışırken, sağlık, yetenek, çalışma istek ve yeterliliğinin yerinde olması durumunda işini kusursuz kaybetmesi durumunda veriliyor. Başvuru yapanların durumları ve işsiz kalma nedenleri araştırıldıktan sonra kişi bu sigorta kapsamına alınıyor.

İşsizlik Sigortasından Yararlanma

Kişiler, çalışma hayatları ve sonrası dönemlerde hangi haklara sahip olduğunu ve bu haklardan nasıl faydalanacaklarını bilmelidir. İşsizlik sigortası, çalışırken kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı işini kaybedenlerin çeşitli haklardan yararlanmaya devam etmesini sağlıyor. İşsizlik sigortasından şu şartlarda yararlanılır.

  • Kendi kusuru ve isteği dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdi feshi öncesi son 120 gün primlerinin sürekli ödenmiş olması,
  • Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdi feshinden sonra 30 gün içinde başvuru yapmak,

Bu şartları uyan ve şartlara göre başvuru yapanlar, işsizlik sigortasından faydalanmaya başlar.

İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Kişilerin sosyal güvenliklerinin devamını sağlayabilmek ve hizmet akdi feshi sonrası mağduriyetlerin yaşanmaması için işsizlik sigortasından faydalanılabiliyor. İşsizlik sigortasından faydalanabilecek kişiler şunlardır.

  • Hizmet iş sözleşmesine göre çalışan sigortalı kişiler,
  • 506 sayılı kanunda belirtilen banka ve sigorta sandıklarına tabi sigortalılar,
  • 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesine bağlı çalışan sigortalılar,

Zorunlu ya da kısmi olarak işsizlik sigortasından yararlanabilecek kişiler ve kişilerin çalışma süreleri kanunla belirlenmiştir.

İşsizlik Sigortası Başvuruları

İşsizlik sigortası için başvurular, hizmet akdi sözleşmesi sonlandırıldıktan sonraki 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Başvurular, elektronik ortamdan ya da İŞKUR birimine gidilerek şahsen yapılabiliyor. Çeşitli nedenler (mücbir nedenler) dışında 30 içerisinde başvuru yapmayan kişilerden, başvuruda gecikilen süre toplamı, işsizlik ödeneği hak sahipliği süresinden düşülüyor ve kişi daha kısa süre işsizlik ödeneği alabiliyor. Elektronik ortam üzerinden başvuru yapmak isteyenler www.iskur.gov.tr adresi üzerinden ilgili bölümü seçer ve işlem adımlarını takip ederek başvuru işlemini tamamlar.

İşsizlik Sigortası Ne Zaman Ve Nasıl Ödenir?

İşsizlik sigortasından faydalanmaya hak kazananlar, başvurularını yaptıktan sonra ödeneği almaya hak kazanıp kazanmadıkları belirlenir. İşsizlik sigortası ödenekleri, almaya hak kazanılan tarihi takip eden ayın sonunda yapılır. Ödenek almaya hak kazananlar, TC Kimlik Numarası nüfus cüzdanları ile en yakın PTT şubesinden alabiliyor. İşsizlik ödeneği, sigortalının son 120 günlük sgk matrahı üzerinden günlük brüt kazancına göre hesaplanıyor.

Bu hesaplamada, günlük kazancın yüzde kırkı işsizlik sigorta ödeneği olarak belirleniyor. Hesaplama yapılırken, işsizlik ödeneğinin asgari ücretin yüzde seksenini geçmemesi gerekiyor. Hizmet akdi fes edilen sigortalı, başvuru yaptığında en fazla asgari ücretin %80 oranında işsizlik sigortası ödeneği alabilecektir.

İşsizlik Sigorta Ödeneğinin Kesilmesi

İşsizlik sigortası ödeneği, kişi kendi kusuru ya da isteği dışında işsiz kaldığında, yeni iş bulana kadar belirli süre ihtiyaçlarının karşılanması için verilir. Başvuru yaparak ödenek almaya başlayan kişiler, kanunun belirlediği şartlar dışına çıktıklarında ödenekleri kesilecektir. İşkur tarafından kişinin mesleğine ve son çalıştığı işte aldığı ücrete yakın iş tekliflerini belirli bir nedene dayanmadan reddeden kişilerin ödenekleri kesilir. Çalışma hayatının denetlenmesini sağlayan müfettişler, kişinin işsizlik sigortası aldığı dönemde kayıt dışı çalıştığını tespit ederse ödeneği hemen kesilir. İşsizlik ödeneği alırken farklı bir sosyal güvenlik kuruluşlarından birisinden emeklilik aylığı almaya başlandığında da ödenekler kesiliyor. İşkur tarafından önerilen çeşitli eğitimleri haklı bir neden göstermeden ve istenilen belgeleri zamanında vermeyen kişilerde ödeneklerinin kesildiğini görebilecektir.


Yorumlar

İşsizlik Sigortası Nedir? hakkındaki düşüncelerini bize bildir ve ilk değerlendirmeyi yapan sen ol!