Ekonomide Resesyon Olması Ne Demektir?

Çağlar Akagündüz

Çağlar Akagündüz

8 Mayıs 2023 17:59, Pazartesi
Ekonomide Resesyon Olması Ne Demektir?
Ekonomide Resesyon Olması Ne Demektir?

Ekonomide resesyon, ülke genelinde bir ekonomik durgunluk veya gerileme dönemini ifade eder. Bu dönemler genellikle üretim, istihdam ve ticaretin azalmasıyla karakterizedir. Resesyonlar, bir ülkenin GSYİH'sının (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) en az iki çeyrek dönem (altı ay) boyunca arka arkaya daralması ile tanımlanır.

Resesyonlar, birçok faktörden kaynaklanabilir. Bunlar arasında işsizlik oranındaki artış, tüketici harcamalarındaki düşüş, yatırımlardaki azalma ve hükümetin ekonomik politikalarındaki değişiklikler yer alabilir. Resesyonlar, hem yerel hem de küresel ekonomileri etkileyebilir ve ciddi sonuçlara neden olabilir, örneğin iflaslar, işsizlik, enflasyon, faiz oranlarındaki yükseliş ve diğer finansal sıkıntılar.

Resesyon Hangi Durumlarda Olur?

Resesyonlar, ekonomik aktivitelerde beklenmeyen bir daralmanın yaşandığı dönemlerdir. Bunlar, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Aşağıda resesyonların nedenleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir:

Talep Azalması: Tüketicilerin satın alma gücünde veya isteklerinde azalma olduğunda, işletmelerde talep azalır. Talep azalması, ürün satışlarının düşmesine ve işletmelerin üretim kapasitelerinin azalmasına neden olur.

Faiz Oranları: Merkez bankaları, para politikaları aracılığıyla faiz oranlarını kontrol ederler. Yüksek faiz oranları, işletmelerin kredi almasını zorlaştırır ve tüketicilerin borçlanmasını engeller. Bu nedenle, yüksek faiz oranları, ekonomik aktivitelerin azalmasına ve resesyon riskinin artmasına neden olabilir.

Düşük Yatırım: Yatırımcılar, ekonomik istikrar olmadığında risk almaya isteksiz olabilirler. Bu, işletmelerin büyüme için yeterli yatırımı yapamamasına ve ekonomik aktivitenin azalmasına neden olabilir.

Düşük İstihdam: İşsizlik oranlarının yükselmesi, tüketicilerin harcama yapma gücünü azaltır ve ekonomik aktivitelerin düşmesine neden olabilir.

Düşük Üretim: İşletmeler, üretim kapasitelerini azalttıklarında, üretimde düşüş yaşanır. Bu da ülke genelinde ekonomik aktivitelerin azalmasına neden olabilir.

Resesyonlar, birçok faktörden kaynaklanabilir ve genellikle birkaç faktör bir araya geldiğinde ortaya çıkar.

Resesyon Döneminde Ne Artar?

Resesyon dönemleri, ekonomide genellikle bir durgunluk dönemi olduğundan, birçok ekonomik gösterge olumsuz yönde etkilenir. Bunlar arasında işsizlik, iflaslar, faiz oranları ve enflasyon gibi faktörler yer alır. Bununla birlikte, resesyon dönemlerinde bazı ekonomik faktörlerde artışlar da görülebilir. Aşağıda resesyon döneminde artan faktörler hakkında bilgi verilmiştir:

Tasarruf Oranları: Tüketiciler, ekonomik belirsizlik dönemlerinde tasarrufa yönelirler. Bu nedenle, bir resesyon döneminde, hanehalkı tasarruf oranları genellikle artar.

İflaslar: Resesyon dönemleri, işletmeler için zorlu bir dönemdir ve birçok işletme iflas eder. Bu nedenle, resesyon döneminde iflas sayıları artabilir.

Bütçe Açıkları: Hükümetler, ekonomiyi canlandırmak için borçlanmaya eğilim gösterirler. Bu nedenle, bir resesyon döneminde, hükümetlerin bütçe açıkları genellikle artar.Merkez Bankası Faiz Oranları: Merkez bankaları, ekonomik aktiviteyi artırmak için faiz oranlarını düşürürler. Bu nedenle, bir resesyon döneminde, merkez bankaları genellikle faiz oranlarını düşürürler.

İşsizlik Oranları: Resesyon dönemleri genellikle işsizlik oranlarının yükseldiği dönemlerdir. Bu nedenle, bir resesyon döneminde işsizlik oranları artabilir.

Resesyon dönemlerinde farklı faktörlerin arttığı veya azaldığı görülür. Bu faktörler, ülkenin ekonomik koşullarına, hükümet politikalarına ve küresel piyasalardaki etkilere bağlı olarak değişebilir.


Yorumlar

Ekonomide Resesyon Olması Ne Demektir? hakkındaki düşüncelerini bize bildir ve ilk değerlendirmeyi yapan sen ol!