Stopaj Nedir? Stopaj Oranları Nedir?


Sosyal Medyada Paylaş
Stopaj Nedir? Stopaj Oranları Nedir?

Stopaj Nedir

"Stopaj" kelimesi, bir gelir veya ödeme kaleminin belirli bir oranında kesinti yapılması anlamına gelir. Genellikle vergi veya diğer kesintiler için kullanılır. Örneğin, ücretli bir işte çalışırken, ücretinizin bir kısmı stopaj olarak vergi, sigorta primi ve benzeri nedenlerle kesilebilir. Aynı şekilde, bir taşınmazın satışında veya kira gelirinde de stopaj uygulanabilir. Stopaj, vergi veya diğer kesintilerin doğru şekilde hesaplanması ve tahsil edilmesini sağlamak için kullanılan bir mekanizmadır.

Stopaj Vergisi Nedir

Stopaj vergisi, gelir veya kazanç üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bu vergi, ücretler, kira, faiz, temettüler ve benzeri ödemeler gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen gelirler üzerinden alınabilir. Bu vergi, vergilendirilebilir kazançların belirli bir oranı olarak alınır ve genellikle kazançlar ödendiği anda kesilir. Bu nedenle, stopaj vergisi işverenler ve diğer ödeme yapıcılar tarafından ödenir ve genellikle çalışanlar veya kazanç elde eden diğer kişiler tarafından ödenmez.

Stopaj vergisi, vergi toplamanın daha kolay ve verimli bir yoludur. Çünkü ödeme yapıcılar, ödeme yapıldığı anda vergiyi keser ve devlete öder. Bu, vergi kaçırma ve ödeme güçlüğü gibi sorunları azaltabilir. Stopaj vergisi ayrıca, vergi beyannamelerinin ve diğer vergi raporlarının hazırlanması ve sunulması gibi işlemleri de basitleştirir.

Stopaj vergisi genellikle, ödeme yapıcılar tarafından ödenir. Örneğin, bir işveren, çalışanın maaşından belirli bir oranda stopaj vergisi keser ve bu vergiyi devlete öder. Bu nedenle, stopaj vergisi ödeme yapıcının sorumluluğundadır ve genellikle vergi mükellefi tarafından ödenmez.

Hangi Ödemelerden Stopaj Vergisi Kesilir

 • Personele yapılan ücret ödemesi
 • Gider pusulası
 • Serbest meslek ödemeleri
 • Kira ödemesi
 • Kar payları

Stopaj Vergisi Hesaplama

Stopaj vergisi hesaplama, elde edilen gelirin türüne ve vergi oranlarına göre değişebilir. Örneğin, ücretlerden kesilen stopaj vergisi oranları, kira gelirlerinden kesilen vergi oranlarından farklı olabilir. Ayrıca, vergi oranları ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, stopaj vergisi hesaplama işlemi, ilgili vergi yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Örneğin, Türkiye'de ücretlerden kesilen stopaj vergisi oranları, 2021 yılı için aşağıdaki gibidir:

Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları:

 • 0-22.000 TL arası gelirler için %15
 • 22.000-49.000 TL arası gelirler için %20
 • 49.000-180.000 TL arası gelirler için %27
 • 180.000 TL ve üzeri gelirler için %35

Buna göre, 3.500 TL brüt maaş alan bir çalışanın kesintileri aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

 • Brüt maaş: 3.500 TL
 • SGK kesintisi: 343,75 TL (%9.81)
 • Gelir vergisi kesintisi: 359,50 TL (%10.27)
 • Net maaş: 2.796,75 TL

Benzer şekilde, kira gelirlerinden kesilen stopaj vergisi oranları da Türkiye'de farklıdır. 2021 yılı için, kira gelirleri için stopaj vergisi oranı %20'dir. Buna göre, 1.000 TL kira geliri elde eden bir kişinin ödeyeceği stopaj vergisi tutarı 200 TL olacaktır.

Stopaj vergisi hesaplama işlemi, ilgili vergi yasalarına ve yönetmeliklerine göre yapılmalıdır. Vergi oranları ve hesaplama yöntemleri değişkenlik gösterdiği için, doğru hesaplama yapmak için ilgili mercilere danışmak veya uzman bir vergi danışmanından yardım almak önemlidir.

Stopaj Oranları Nedir

Ücretli çalışanlar için;

●             32.000-TL’ye kadar olan maaşlar üzerinden %15,
●             70.000-TL’nin 32.000 TL’lik kısmı için 4.800-TL, kalan kısım için %20
●             250.000- TL’nin 70.000- TL’lik kısmı için 12.400- TL, kalan kısım için %27
●             880.000- TL’nin 250.000- TL’lik kısmı için 61.000- TL, kalan kısım için %35
●             880.000- TL’nin 880.000- TL’lik kısmı için 281.500- TL, kalan kısım için %40

Kira Ödemeleri için, %20'dir.

Serbest meslek erbapları %20'dir.

Çiftçilerde satın alınan zirai ürünler ve hizmetler için yapılan ödemeler için borsaya tescil ettirilenler de %2, tescil ettirilmeyenler de %4'tür.

Kira Stopajı

Kira stopajı, kira gelirlerinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi için uygulanan bir vergi yöntemidir. Bu vergi yöntemi, kira gelirlerinin sahibi olan kişinin, kira bedelinin belli bir oranını vergi olarak ödemesini sağlar.

Türkiye'de, kira stopajı uygulaması Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kira geliri elde eden kişilerin kira bedelinin belli bir oranını stopaj vergisi olarak ödemesi gerekmektedir. Stopaj vergisi oranı, 2021 yılı itibariyle %20'dir.

Örneğin, aylık 2.000 TL kira geliri elde eden bir kişi, bu gelirin %20'si olan 400 TL'yi kira stopajı olarak ödemekle yükümlüdür. Kira stopajı ödemesi, kira bedelinin ödendiği ay içinde yapılmalıdır.

Kira stopajı, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için önemli bir araçtır. Bu yöntem, vergi toplama sürecini kolaylaştırır ve kira gelirlerinden kaynaklanan vergi kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca, kira stopajı vergi ödemesi yükümlülüğünün vergi mükelleflerinin üzerinden alınarak, ödeme sürecini kolaylaştırır ve vergi kayıplarının önüne geçer.

Başlıklar
Bu rehber ile ilgili son yorumlar :
İlk yorum yapan sen ol!