Amortisman nedir? Nasıl hesaplanır?

Çağlar Akagündüz

12 Nisan 2023 00:59, Çarşamba
Amortisman nedir? Nasıl hesaplanır?
Amortisman nedir?

 Amortisman, bir varlığın maliyetinin, varlığın ekonomik ömrü boyunca yaygın olarak kullanılması sonucu, zamanla farklı dönemlere yayılarak giderler arasında eşit olarak dağıtılmasıdır. Bu dağılım, varlığın kullanımı ile ilgili maliyetleri daha doğru bir şekilde yansıtmak ve şirketin finansal durumunu daha doğru bir şekilde yansıtmak için yapılır.

Amortisman, genellikle sabit varlıkların (örneğin, binalar, makine, araçlar) maliyetinin yaygın olarak kullanıldığı dönem boyunca şirketin gelir tablosundaki giderler arasında eşit olarak dağıtılmasıdır. Bu işlem, varlıkların ekonomik ömrü boyunca kullanılmalarına ve yıpranmalarına bağlı olarak yapılır.

Amortisman, finansal tabloların hazırlanmasında önemli bir rol oynar ve şirketin karlılığına ve nakit akışına doğru bir şekilde yansıması gereken varlık değerinin gerçekleşmesini sağlar. Şirketler genellikle amortisman hesaplama yöntemlerini kullanarak, bir varlığın maliyetinin ne kadarının her yıl amortismana tabi tutulacağını belirler.

Amortisman hesaplama yöntemleri arasında, sabit oran yöntemi, düşen bakiye yöntemi, birim üretim yöntemi ve zaman ağırlıklı yöntem gibi farklı yöntemler bulunmaktadır. Şirketler, amortisman yöntemlerini belirlerken, varlığın ekonomik ömrü, değeri ve kullanım şekli gibi faktörleri dikkate alır. 

Amortisman Nasıl Hesaplanır?

Amortisman, bir varlığın maliyetinin ekonomik ömrü boyunca eşit olarak dağıtılmasıdır. Amortisman hesaplamak için, varlığın maliyeti, ekonomik ömrü ve amortisman yöntemi gibi faktörler dikkate alınır. Amortisman hesaplamak için en yaygın yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Sabit oran yöntemi: Sabit oran yöntemi, varlığın maliyetinin ekonomik ömrü boyunca eşit olarak dağıtılmasını sağlar. Bu yöntemde, varlığın maliyeti, ekonomik ömrüne bölünür ve bu rakam her yıl amortisman gideri olarak kaydedilir.
  • Örnek olarak, bir makinenin maliyeti 100.000 TL ve ekonomik ömrü 10 yıl ise, yıllık amortisman gideri 10.000 TL olacaktır (100.000 TL / 10 yıl = 10.000 TL/yıl).

  • Düşen bakiye yöntemi: Düşen bakiye yöntemi, varlığın maliyetinin her yılın sonunda kalan bakiyesine göre hesaplanan bir amortisman oranı kullanır. Bu yöntemde, amortisman gideri her yıl azalır çünkü kalan bakiye her yıl azalmaktadır.
  • Örnek olarak, bir makinenin maliyeti 100.000 TL ve amortisman oranı yüzde 20 ise, ilk yıl amortisman gideri 20.000 TL olacaktır (100.000 TL x 20% = 20.000 TL). İkinci yıl için kalan bakiye 80.000 TL olduğundan, ikinci yıl amortisman gideri 16.000 TL olacaktır (80.000 TL x 20% = 16.000 TL).

  • Birim üretim yöntemi: Bu yöntem, varlığın kullanımına bağlı olarak hesaplanan bir amortisman oranı kullanır. Örneğin, bir makine veya ekipman, belirli bir sayıda ürünün üretiminde kullanılıyorsa, birim üretim yöntemi kullanılabilir.
  • Örnek olarak, bir makine 10.000 ürün üretmek için kullanılıyorsa ve maliyeti 100.000 TL ise, bir ürünün maliyeti 10 TL olacaktır. Her bir ürün için hesaplanan amortisman gideri, 10 TL'ye eklenir.

    Amortisman hesaplama yöntemleri, varlığın özelliklerine ve kullanımına göre değişebilir. Amortisman hesaplamak için doğru yöntemi seçmek ve hesaplamaları doğru bir şekilde yapmak, şirketin finansal durumunu doğru bir şekilde yansıtmak için önemlidir.