Krediyi Erken Kapatırsam Ne Olur?

Çağdaş Akagündüz

Çağdaş Akagündüz

1 Ağustos 2023 17:31, Salı
Krediyi Erken Kapatırsam Ne Olur?

Konut, taşıt, arsa satın almak ya da herhangi bir ihtiyacı gidermek için bankalar müşterilerine farklı seçenekler halinde kredi imkanı sunar. Kredinin türüne ve kredi tutarına paralel olarak vade ve taksit kolaylığı sağlar. Bunun karşılığında da belirli bir faiz oranı uygular. Müşteriler ise ödeme planına göre taksitler halinde aylık kredi tutarını yatırır. Alınan kredinin düzenli periyotlar halinde ödenmesi akla gelen ilk seçenek olsa da bazı durumlarda kredinin erken ödenerek borcun vaktinden önce kapatılması da mümkündür. Bu noktada erken ödeme ile ilgili pek çok soru gündeme gelebilir: Zamanından önce kredi ödenmesi durumunda müşterileri neler bekler? Erken ödeme, avantaj ya da dezavantaj sunar mı? Hangi kredilere erken ödeme imkanı sağlanır? Krediyi erken kapatmak ile ilgili tüm sorularınız için yazımızı okuyabilirsiniz.

Krediyi Erken Kapatmak Ne Anlama Gelir?

Bankalardan çeşitli gerekçelerle kredi talep edildiğinde ödemenin ne şartlar altında bankaya sunulacağı; vade, faiz oranları gibi pek çok detayı içeren bir sözleşme ile belirlenir. Kredi taksitleri, ödeme günü geldiğinde her ay düzenli olarak yapılmalıdır. Düzenli ödemeler ile borçların kapatılması mümkündür. Bununla birlikte kredinin belirlenen bitiş tarihinden evvel tamamen ödenmesi de söz konusu olabilir. Bu durum, “krediyi erken kapatma” anlamına gelir.

Kredi Ödemelerinde Ara Ödeme Yapmak Ne Demektir?

Ara ödeme, kredi ödemelerinde tüketicilerin karşısına çıkan terimler arasında yer alır. Ara ödeme, devam eden kredi ödemelerinde bankalar tarafından yapılan planlamanın dışına çıkılarak gerçekleştirilen ödemeye denir. Ara ödeme ile total borç üzerinden düşülen meblağ sayesinde kredinin belirlenen tarihten daha evvel kapatılması mümkün hale gelir. Ara ödemenin ardından, bankalar tarafından yeni ödeme planının düzenlenmesi gerekir. Konu ile ilgili mevzuata göre, yeni ödeme planının oluşturulması bir zorunluluktur. Bununla birlikte ara ödeme sonrasında kalan vadede değişiklik yapmak, yani vadeyi düşürmek ya da yükseltmek, konusunda bankaların bir mecburiyeti yoktur. Ara ödeme işlemlerinin ardından vadede değişiklik yapmak banka ve müşterinin karşılıklı olarak anlaşma sağlaması durumunda gerçekleştirilebilir.

Kalan Kredi Taksitleri Zamanından Önce Ödenirse Ne Olur?

Kredi taksitlerinin ödemesi bankalar tarafından belirlenen ay ve tutara göre yapılır. Bununla birlikte tüketicilerin kredi borcunu zamanından önce ödemesi de alternatifler arasında yer alır. Kalan kredi taksitlerinin zamanından önce ödenmesi birkaç şekilde gerçekleştirilebilir. Bu seçenekleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

  • Var olan taksit tutarının belirlenen taksit tarihinden evvel ödenmesi ile kredinin zamanından önce ödenmesi durumu gündeme gelir.
  • Birden çok taksitin taksit zamanından önce toplu bir şekilde ödenmesi söz konusu olabilir. Bu durum, “kredi ara ödeme” olarak da adlandırılır.
  • Krediyi erken kapatmak ile ilgili bir diğer alternatif ise vadenin bitiş tarihinden evvel, tek seferde kredi borcunun tümünün ödenmesidir. Bu durum, “kredinin erken kapatılması” olarak adlandırılabilir.

Hangi Tür Krediler İçin Erken Ödeme İşlemi Yapılabilir?

Bankalar tarafından tüketicilere çeşitli kredi imkanları sunulur. Bunlar arasında konut kredisi, taşıt kredisi ve ihtiyaç kredisi yer alır. Erken ödeme işleminin bu krediler kapsamında gerçekleştirilmesi mümkündür. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisine dair borçlar ile ilgili erken ödeme yapılabilir. Bu kredi türlerinde erken ödemeden dolayı tüketicilere herhangi bir ceza yansıtılmaz. Bununla birlikte konut kredisi söz konusu olduğunda erken ödeme işleminde tüketiciye belirli bir oranda ceza uygulanması gündeme gelir.

Kredi ile Birlikte Yapılan Sigortalar da İptal Edilebilir mi?

Bankalar her türlü kredi çekim işlemlerinden önce hayat sigortası yaptırılmasını talep edebilir. İsteğe bağlı olarak yaptırılan hayat sigortası, bazı bankalar tarafından kredi çekmenin ön koşulu olarak sunulabilir. Bu durum, bankaların politikalarına göre değişiklik gösterebilir. Bankalar kredi talebinde bulunan kişinin geri ödemesini teminat altına alabilmek adına hayat sigortası yaptırılmasını zorunlu hale getirebilir. Zira, ödeme süreci içerisinde borçlu kişinin hayatını kaybetmesi durumunda kalan borcun tahsilatı sigorta şirketi tarafından gerçekleştirilir. Vefatın yanı sıra işsiz kalma, hastalık, malul olma gibi durumlarda da borç teminat altına alınabilir. Sigorta; kredi ödemelerini garanti altına almak için yaptırılmışsa, kredi borcunun erken kapatılması durumunda kredi ile beraber yaptırılan sigortaların iptal ettirilmesi mümkündür. İptal işlemi ile birlikte kalan gün sayısına bakılarak ödemelerin iadesi gerçekleştirilebilir.

Ara Ödeme ile Kredi Faiz Oranını Güncel Faiz Oranlarına Çekme Şansı Bulunur mu?

Tüketiciler dilediklerinde ara ödeme yapma şansına sahiptirler. Bununla birlikte bankaların da faiz oranlarında değişiklik yapma hakkı bulunur. Konut kredisi kullanıldığında kredi faiz oranını güncel faiz oranlarına çekme işlemi, kalan anapara üzerinden ara ödeme cezası uygulanarak yapılır. Taşıt ya da ihtiyaç kredisi söz konusu olduğunda bu ceza uygulanmadığı için bankalar güncel faiz oranı yerine kendisinin belirlediği oran üzerinden kredi ödeme planını düzenler.

Tüketiciler arzu ederlerse ara ödemelerini belirlenen periyotlar halinde yapabilirler. Kredi alınırken ödemeye dair düzenlemenin ara ödemeli şekilde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bilhassa konut kredisinde ara ödemeli kredi alternatifi, tüketicilere sunulan ödeme planı seçenekleri arasında yer alır.

Krediyi Erken Kapatmanın Cezası Var mıdır?

Krediyi erken kapatma cezası kredi türüne göre değişiklik gösterir. Taşıt kredisi ya da ihtiyaç kredisi söz konusu ise erken ödemede bankalar herhangi bir ceza uygulamaz. Bununla birlikte konut kredisi alınmışsa ve erken ödeme yapılmışsa erken ödeme cezası gündeme gelir. Zira konut kredilerinde sunulan vadeler oldukça uzundur. Bankalar bu süre içerisinde işleyen faizden kazanç elde ederler. Ödeme planının dışına çıkılarak toplu ya da ara ödeme şeklinde erken ödeme yapılması, bankaların faiz gelirini olumsuz yönde etkiler. Bu durumu dengelemek ve meydana gelen kaybı kapatmak için bankalar konut kredisinde tüketicilere ceza uygular. Uygulanan ceza oranları kalan kredinin vadesine göre değişiklik gösterir. Erken ödenen miktarın kalan vadesi 3 yıldan, yani 36 aydan fazla değilse erken ödeme cezası %1’den fazla uygulanamaz. Kalan vade 36 aydan çok ise, erken ödeme cezasının %2’den fazla uygulanması mümkün değildir.

Krediyi Erken Kapatmak Tüketiciye Herhangi Bir Avantaj Sağlar mı?

Bankalar kanalıyla alınan kredilerin erken ödenmesi ya da kapatılması durumunda tüketiciler kredinin türüne göre avantajla da dezavantajla da karşılaşabilirler. Kredilerin erken ödenmesi halinde herhangi bir indirim uygulanması söz konusu değildir. Bununla birlikte taşıt ve ihtiyaç kredilerinde erken ödeme yapılması ile, sonraki aylara ait faizlerden feragat edilmesi mümkündür. Böylece tüketiciler, krediyi erken kapatarak ödememiş oldukları faizler ile avantaj sağlayabilirler. Ara ödeme ile tüketicilerin kar elde etmesi, anaparayla beraber faizin ödeniyor olması ile mümkündür. Bununla birlikte ara ödemenin ardından kredi yapılandırma sayesinde vadenin kısaltılması ve böylelikle avantaj elde edilmesi de mümkündür.

Tüketici, ödemeleri düzenli yapmak konusunda zorluk yaşamıyorsa yapılandırma ile kredinin çok daha erken bir zamanda kapatılması söz konusu olabilir. Bu noktada gelirin ve ödeme planının iyi bir şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir. Konut kredisinde ise bu durum değişiklik gösterir. Konut kredisinde erken ödeme avantaja değil, dezavantaja dönüşür. Erken ödeme, uzun vadede bankanın alacağı faizleri kaybetmesi anlamına geleceği için tüketiciye ceza uygulanır. Dolayısıyla erken ödeme konut kredisi söz konusu olduğunda tüketici için dezavantajlı bir durum haline gelir.

Krediyi Erken Kapatmak Kredi Notunu Olumlu Yönde Etkiler mi?

Kredi notu ya da diğer bir deyişle kredi puanı; tüketicilerin kredili mevduat hesabı, kredi ve kredi kartı ile ilgili ödeme alışkanlıklarına göre şekillenen, mali analizler sonucu belirlenen puana denir. Kredi notu yüksek olan bir tüketici, finans kuruluşlarının gözünde güvenilir bir portre çizer. Kredini puanının ya da notunun yüksek seyretmesi için ise ödemelerin düzenli yapılması, plana riayet edilerek ödemelerin gerçekleştirilmesi gerekir. Geciken, bekletilen ya da yapılmayan ödemeler puanın düşmesine neden olur.

Bankalar, tüketicilerin ödemelerini verilen plana uygun şekilde yapmasını bekler. Bu bağlamda bilhassa konut kredisinde kredinin erken ödenmesinin kredi notuna olumlu bir etkisi olduğunu söylemek yanlış olur. Bankaların talebi, ödemelerin erken yapılması değil, belirlenen tarihlerde düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Erken ödeme halinde bankaların kazanacağı faiz ortadan kalkacağı için, bu durum kredi puanına olumsuz bir etkide bulunabilir. Kredi notunun yükselmesi için yapılacak en önemli şey ise, belirlenen tarihte ödemelerin gerçekleştirilmesidir.

Ara Ödemeye Dair Hesaplamalar Nasıl Yapılır?

Ara ödeme ile ilgili faiz indirimi hesaplamaları yapılarak tüketicilerin karşılaşacağı tablo ile ilgili önden bilgi sahibi olmaları sağlanabilir. Hesaplama konusunda Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre hareket edilir. Bu kapsamda taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisine dair yapılacak ara ödeme hesaplamalarında farklılıklar görülebilir.

Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde Ara Ödemeye Dair Hesaplamalar Nasıl Yapılır?

Taşıt ve ihtiyaç kredisinde ara ödeme miktarı, kalan anapara üzerinden düşürülerek yeniden bir ödeme planı düzenlenir. Bu yeni plan çerçevesinde bankalar genellikle müşterilerine iki farklı seçenek sunar. Bunlardan ilki, “aylık taksit miktarı azalsın, vade ise aynı olsun” şeklindedir. Bir diğer alternatif ise “aylık taksit miktarı aynı kalsın, ancak vadede azalma olsun” şeklindedir. Vadenin aynı kalması durumunda taksit tutarında azalma görülmekle beraber, faiz kazancında düşüş olur. Aylık taksit miktarının aynı kalması halinde ise, total faiz ödemesinden gelir elde edilerek kredinin vadesinde azalma görülür.

Konut Kredisinde Ara Ödemeye Dair Hesaplamalar Nasıl Yapılır?

Konut kredisinde ara ödeme yapılarak toplam borç üzerinde düşüş sağlamak mümkündür. Faizler devam ederken konut kredisine dair ara ödeme yapıldığında total faiz miktarında azalma görülebilir. Ara ödeme yapılmak isteniyorsa ilgili banka ile görüşme sağlanarak ödeme planında değişiklik yapılabilir. Konut kredisi ile ilgili ara ödeme hesaplaması yapılırken kalan anapara üzerinden ödenen meblağ düşürülerek ceza tutarı ilave edilir.

Krediyi Erken Kapatma Konusunda Bilinmesi Gereken Terimler Nelerdir?

Krediyi erken kapatma ile ilgili olarak bazı terim ve ifadelerin bilinmesi hesaplamalar konusunda kolaylık sağlayabilir. Bu terimlerden bazıları şunlardır:

  • Total Kar: Taşıt kredileri ve ihtiyaç kredilerinde ödemesi yapılmayan faizler ile vergi tutarlarına karşılık gelen bir terimdir. Konut kredisinde total kar ise, ödemesi yapılmayan faizlerden ödemesi yapılacak olan erken kapama cezasının düşürülmesi sonucu elde edilen net kazançtır.
  • Ödenmiş Bulunan Faiz Toplamı: Ödemesi yapılan taksitler içerisinde bulunan total faiz miktarına denir.
  • Ara Ödeme Sonucu Elde Edilen Kar: Ödenen faizlerden ayrı olarak eski ve yeni ödeme planlarında yer alan total faiz ödemesi farkı anlamına gelir. Konut kredisi söz konusu olduğunda erken ödeme cezası hesaplamaya katılır.
  • Kapama İşlemi Sonrası Total Maliyet: Taşıt ve ihtiyaç kredilerinde, çekilen krediye ödenen vergi ve faizlerin ilave edilmesiyle hesaplanır. Konut kredisinde ise total maliyet, çekilen krediye ödenen faizler ile beraber erken kapama cezasının eklenmesi sonucu bulunur.

Yorumlar

Krediyi Erken Kapatırsam Ne Olur? hakkındaki düşüncelerini bize bildir ve ilk değerlendirmeyi yapan sen ol!